12.-15. Června 2017, Paříž, Francie.

79. ročník #EAGE Conference & Exhibition (Paříž 2017) je největší a nejkomplexnější multidisciplinární geovědní událost na světě. Program obsahuje velké konference – celkem přes 1000 technických prezentací a technickou výstavu, která představuje nejnovější vývoj v oblasti geofyziky, ložiskové geologie a ropného inženýrství.