O NÁS

Zaměřujeme se na podporu vzniku a rozvoje start-up firem s inovativními technologiemi i metodami z oblasti geofyzikálního a geologického průzkumu zdrojů ropy, zemního plynu, vody i dalších nerostných zdrojů a navazující interpretace. Zajímá nás i další rozvoj a transfer inovací z této oblasti. Společně s našimi partnery zajišťujeme i rizikový kapitál pro začínající firmy v inkubátoru.

Naším posláním je především podpora vzniku nových společností, které budou na trh přinášet nové inovativní služby, které zvýší úspěšnost průzkumu a vyhledávání zdrojů uhlovodíku a vody. V další fázi budeme podporovat i průzkum zdrojů dalších nerostných surovin.

Náš tým disponuje týmem odborníků na vývoj a aplikaci inovativních technologií a metod z oblasti geofyzikálního a geologického průzkumu v oblasti průzkumu uhlovodíku, vody a dalších nerostných surovin.

Věříme, že budoucí průzkum těchto zdrojů je založen na nových geofyzikálních a geologických datech, které přinesou nové technologie a metody.

Zajímá nás aplikace inovací z oblastí Upstream Oil & Gas, vyhledávaní zdrojů podzemních vod a dalších surovin:

 •  inženýrská geologie
 •  hydrogeologie
 •  aplikovaná mineralogie a petrografie
 •  geochemie životního prostředí
 •  ložisková geologie
 •  technika průzkumu včetně aplikované geofyziky a vrtání
 •  gravimetrie,magnetika a seismika
 •  softwarová technologie pro analýzu a interpretaci geofyzikálních a geologických dat

Zaměřujeme se na podporu a poskytování služeb těmto typům inovativních projektů a firem z výše uvedených oblastí:

 • projekty jednotlivců a týmů, projekty vytvořené vysokými školami či jinými výzkumnými organizacemi, které budu v případě úspěšné evaluace přeměněny na start-up / spin-off firmy
 • start-up a spin-off firmy, které vznikly z pozitivně evaluovaných projektů
 • firmy se stářím do jednoho roku (před vstupem do inkubátoru)
 • etablované firmy, které chtějí s novými firmami spolupracovat na umístění jejich služeb na trh a na jejich dalším rozvoji přímo v rámci inkubátoru.