PARTNEŘI

Na hledání a rozvoji inovací v rámci nových firem spolupracujeme s předními univerzitami v České republice, jako jsou například Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská v Ostravě a budeme aktivně spolupracovat s dalšími vysokými školami a vědeckými organizacemi zaměřujícími se na oblast výzkumu v oblasti průzkumu zdrojů uhlovodíku, vody a dalších nerostných surovin.

Inkubátor bude na umístění inovativních služeb nových firem spolupracovat s předními světovými odbornými asociacemi jako například European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Society of Exploration Geophysicists (SEG), které sdružují většinu společností na trhu, které se zabývají průzkumem a těžbou uhlovodíku a vyhledáváním vodních zdrojů, případně dalších nerostných surovin. S předními světovými firmami z této oblasti bude spolupracovat přímo.

Inkubátor spolupracuje i se specializovanými firmami, které poskytují HW a SW řešení pro firmy z oblasti průzkumu zdrojů uhlovodíku a dalších surovin, jako jsou například ESRI, Schlumberger, Fujitsu a další. Inkubátor bude spolupracovat s Akcelerátorem Opifer, který poskytuje v rámci Inkubátoru zázemí projektům bez právní

subjektivity, tak aby mohli využívat služby inkubátoru do doby, než dojde k založení firmy. Akcelerátor Opifer dále s projekty a start-upy v rámci inkubátoru bude spolupracovat na zajištěni rizikového kapitálu pro rozvoj nových firem a poskytne těmto firmám i své komerční kontakty na trhu.

Mezi další firmy budou patřit technologické firmy z České republiky, které se zabývají především výrobou a vývojem geofyzikálních hardware a které jsou schopné spolupracovat na vývoji, inovacích a výrobě hardwarových řešení inovativních technologií pro průzkum uhlovodíku, vody a dalších surovin. Některé z nich budou přímo účastníky inkubátoru.